ระบบรักษาความปลอดภัย


เพื่อความปลอดภัยกรุณาเก็บชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันการถูกแอบอ้าง

*
*

เกี่ยวกับกองทุน

ระบบบริหารจัดการกองทุนเพื่อสิ่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดทำขึ้นใช้สำหรับเจ้าหน้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกและยกระดับการบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยนำเอาระบบ ...

คลิกเพื่ออ่านต่อ

เงื่อนไขในการใช้งานในระบบ

กองทุนเพื่อสิ่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้จัดท านโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่เข้ามาใช้งานระบบบริหารจัดการกองทุนเพื่อสิ่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ...

คลิกเพื่ออ่านต่อ